MakovičkaMakovička

Svake godine naši učenici učestvuju na likovnoj koloniji „Makovička“. Koloniju organizuje Osnovna škola „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu. Ove godine učenici su radili u tri radionice: slikarskoj, grafičkoj i vajarskoj. Radionice su vodili akademski slikari i vajari. Našu školu predstavljali su: Denis Pudelka, Tanja Valenćik i Svetlana Buzanski. Pripremala ih je nastavnica likovne kulture Verica Tanacković. U svojoj grupi Denis je osvojio treće mesto. Čestitamo!

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú výtvarného táboru Makovička. Tábor organizuje Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Tohto roku žiaci pracovali v troch dielňach: maliarskej, grafickej a sochárskej. Pre našu školu tvorili: Denis Pudelka, Taňa Valentíková a Svetlana Buzanská. Žiakov priprávala profesorka výtvarnej kultúry Verica Tanackovićová. V svojej skupine Denis obsadil tretie miesto. Blahoželáme!