Literarni i likovni konkursLiterárny a výtvarný súbeh

  • Home
  • Aktuality
  • Literarni i likovni konkursLiterárny a výtvarný súbeh

lit sutPovodom Dana škole literarna i likovna sekcija naše škole raspisale su konkurs na temu „Igračka mog detinjstva“. Rvyt sutadove učenika pregledala je posebna komisija i dodelila nagrade najuspešnijim učenicima. Nagrađene literarne radove napisali su: Katarina Valenćik 2.1, Valentina Kadlik 2.1, Sara Čobrda 2.1, Peter Blažek, 3.1, Maja Žigmund, 4.1, Valentina Grnja 4.1, Štefan Čobrda 4.2, Igor Šagat 4.2, Lea Herček 5.1, Ema Pudelka, 5.1, Miroslav Salčak 5.1, Damjan Kalko, 6.1, Valentina Imrek 7.1, Patricia Kmećko 7.1, Tijana Doroški 5.2, Jovana Čelić 5.2, Emilija Lazarov 7.2 i Ines Gedra 7.1. Najbolje likovne radove uradili su: Diana Pudelka 1.1, Jasminka Sklabinski 3.1, Darko Belanji 3.1, Debora Dinga 3.1, Boris Bađinski 4.1, Ana Čobrda 6.1, Patricia Kmećko 7.1 i Valentina Imrek 7.1. Čestitamo!

lit sutvyt sutZ príležitosti Dňa školy literárny a výtvarný krúžok našej školy vypísal súbeh na tému Hračka môjho detstva. Práce žiakov hodnotila osobitná komisia a udelila odmeny najúspešnejším. Odmenené literárne práce napísali: Katarína Valentíková 2.1, Valentína Kadlíková 2.1, Sára Čobrdová 2.1, Peter Blažek, 3.1, Maja Žigmundová, 4.1, Valentína Grňová 4.1, Štefan Čobrda 4.2, Igor Šagát 4.2, Lea Herčeková 5.1, Ema Pudelková, 5.1, Miroslav Salčák 5.1, Damjan Kalko, 6.1, Valentína Imreková 7.1, Patrícia Kmeťková 7.1, Tijana Doroški 5.2, Jovana Čelić 5.2, Emilija Lazarov 7.2 i Ines Gedrová 7.1. Najlepšie výtvarné práce vytvorili: Diana Pudelková 1.1, Jasminka Sklabinská 3.1, Darko Beláni 3.1, Debora Dingová 3.1, Boris Badinský 4.1, Anna Čobrdová 6.1, Patrícia Kmeťková 7.1 a Valentína Imreková 7.1. Blahoželáme!