Likovna kolonija „Makovička“Výtvarnícky tábor Makovička

  • Home
  • Aktuality
  • Likovna kolonija „Makovička“Výtvarnícky tábor Makovička

MakovickaDana 28. novembra u Osnovnoj školi „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu održana je likovna kolonija „Makovička“, koju je škola organizovala 16. put. Ove godine tema likovne kolonije bili su brojevi, u magičnom ili mitološkom smislu. „Makovička“ predstavlja susret učenika viših razreda osnovnih škola, koji u okviru rada u  radionicama mogu da ostvare i usavrše svoj talenat. Imaju mogućnost rada u jednoj od tri radionice: slikarskoj, grafičkoj ili vajarskoj. Nakon rada u radionicama učenici su posetili Galeriju Zuzke Medveđove, a komisija je odabrala najbolje radove.

U ime naše škole je slikala Patricia Kmećko, 7.1, crtala Estera Zajac, 7.1 (osvojila je treće mesto),  a vajala Stefanija Hrček, 8.2 (osvojila je treće mesto).  Rad naših učenica pratila je nastavnica likovne kulture Verica Tanacković. Čestitamo!

Foto: www.hl.rs

MakovickaDňa 28. novembra v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal výtvarnícky tábor Makovička, ktorú škola organizovala už 16-ty krát. Tohto roku Makovička bola zameraná na tematiku čísel, už či ide o čísla v magickom alebo v mytologickom význame. Makovička je vlastne stretnutie našich nadaných žiakov vyšších ročníkov základnej školy, ktorí v rámci práce v dielňach majú možnosť prejaviť a cibriť si svoj talent. Majú možnosť pracovať v jednej z troch dielní: maliarskej, sochárskej alebo grafickej.

Po ukončení práce nasledovala návšteva galérie Zuzky Medveďovej a vyhodnotenie táboru.

V mene našej školy maľovala Patrícia Kmeťková, 7.1, kreslila Estera Zajacová, 7.1 (obsadila tretie miesto) a modelovala Stefánia Chrčková, 8.2 (obsadila tretie miesto). Ich prácu sledovala profesorka výtvarnej kultúry Verica Tanackovićová. Blahoželáme!

 Foto: www.hl.rs