Kraj nastave za osmakeKoniec výučby pre ôsmakov

  • Home
  • Aktuality
  • Kraj nastave za osmakeKoniec výučby pre ôsmakov

IMG_1049Poslednji nastavni dan za osmake bio je 29. maj. Sledi intenzivno pripremanje za polaganje završnih ispita, koji će se održati 17. (maternji jezik) i 18. (matematika) juna. Da bi uspeh na završnim ispitima bio što bolji, a upis u srednje škole ispunio želje i očekivanja osmaka, u školi smo organizovali probni završni ispit iz oba predmeta. Sličnu probu organizovali smo i za naše sedmake, koje čeka polaganje završnih ispita po novom modelu. Za uspešnije i lakše pripremanje za maturu osmacima predlažemo i sledeće linkove: www.matura.biz-zr.co.rs i www.mala-matura.com. Srećno!

IMG_1049Posledným vyučovacím dňom ôsmakov bol 29. máj. Teraz už nasledujú intenzívne prípravy pre skladanie záverečných skúšok, ktoré budú 17. (materinský jazyk) a 18. (matematika) júna. Aby úspech na záverečných skúškach bol čo lepší, a aby zápis do stredných škôl splnil žiadosti a očakávania ôsmakov, v škole sme organizovali skúšobné testovanie z oboch predmetov. Podobnú skúšku mali aj naši siedmaci, ktorí sa pripravujú pre skladanie skúšok po novom modeli. Ôsmakom na úspešnejšie a ľahšie prípravy odporúčame aj stránky www.matura.biz-zr.co.rs a www.mala-matura.com. Veľa šťastia!