Etnička pripadnost i višejezično vaspitanjeEtnicita a viacjazyčná výchova

  • Home
  • Aktuality
  • Etnička pripadnost i višejezično vaspitanjeEtnicita a viacjazyčná výchova

etnicitaU osnovnoj školi „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu 21. novembra 2015. održan je 7. seminar za učenike, i realizovan projekat „I mi učimo slovački“ . Uključeno je bilo oko 70 učenika, koji su usavršavali slovački jezik ili su ga pomerali za korak dalje.

Sedma godina seminara „Etnička pripadnost i višejezično vaspitanje“ namenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola sa nastavnim jezikom slovačkim, a njegov cilj je očuvanje i razvoj nacionalnog, jezičkog i kulturnog identiteta učenika u Vojvodini. U radionicama su učestvovale učenice Patricia Kmećko, Estera Zajac i Marina Kolar. Radionice, u koje su mogli da se uključe učenici su bile: slovačka, engleska, srpska, nemačka i likovna radionica. Rezultat rada u radionicama je novi broj časopisa škola sa slovačkim nastavnim jezikom Čaroslov“. Sa učenicima su na seminar došle i njihove nastavnice, koje su paralelno sa radionicima imale Aktiv nastavnika slovačkog jezika na kojem je univerzitetska profesorka dr Ana Makišova govorila o rezultatima republičkog takmičenja iz slovačkog jezika – analizi zadataka.

Paralelno sa seminarom realizovan je projekat „I mi učimo slovački“, koji je bio posvećen učenicima koji izučavaju slovački jezik kao izborni predmet. Našu školu seu predstavljali Emilija Lazarov, Sara Vučanović i Nikola Zbućnović. Cilj ovog projekta je upoznavanje škola u kojima se slovački jezik izučava kao maternji i upoznavanje sa kulturnim i nacionalnim znamenitostima Bačkog Petrovca. Učenici su posetili gimnaziju, Maticu slovačku, Galeriju Zuzke Medveđove i najstariju kuću u Bačkom Petrovcu.

etnicitaNa Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa 21. novembra 2015, konal sa VII. Žiacky seminár. Paralelne prebiehali dva projekty a konal sa i aktív učiteľov slovenčiny. Zo 70 detí z viacerých základných škôl bolo zapojených do viacjazyčných dielní, kde si zdokonaľovali jazyk, alebo si slovenčinu posúvali o krôčik vyššie, keďže sa ju učia iba fakultatívne.

 VII. ročník seminára Etnicita a viacjazyčná výchova určený bol žiakom vyšších ročníkov základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou a zameraný bol na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine. Na ňom sa zúčastnili aj naši žiaci vyšších ročníkov: P. Kmeťková. E. Zajacová, M.Kolárová, E. Lazarovová, S. Vučanovićová a N. Zbućnović. Pracovali v dielňach: slovenskej, anglickej, srbskej, nemeckej a výtvarníckej. Výsledkom práce bude ďalšie číslo spoločného internetového časopisu Čaroslov. So žiakmi prišli aj ich prednášateľky slovenčiny, ktoré paralelne s dielňami mali aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom univerzitná profesorka Dr. Anna Makišová podávala analýzu testov z republikovej súťaže zo slovenčiny.

Paralelne prebiehal aj projekt Aj my sa učíme po slovensky venovaný žiakom, ktorí chodia na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Cieľom projektu bola návšteva škôl, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako materčina a oboznamovanie sa s kultúrnymi a národnostnými pamiatkami v Petrovci. Žiaci navštívili gymnázium, ústredňu MSS, Galériu Zuzky Medveďovej a najstarší dom v Petrovci.