Eko prolećeEko jar

eko jarSvake godine naši učenici učestvuju u manifestaciji „Eko proleće“ koja se održava u Bačkoj Palanci, u OŠ „Vuk Karadžić“. Pišu i slikaju na zadate teme, učestvuju u radionicama. Njihovi radovi često su nagrađeni. Ove godine su to bili likovni radovi  učenice četvrtog razreda Valentine Imrek (prva nagrada) i učenice sedmog razreda Tanje Valenćik (druga nagrada). Za svoj literarni rad nagrađena je Patricia Kmećko, učenica četvrtog razreda (druga nagrada). Učenice su svoje nagrade preuzele na otvaranju manifestacije sa svojim nastavnicama Ankom Nedić, Vericom Tanacković i Zuskom Valenćik. Čestitamo!

eko jarKaždoročne sa naši žiaci zúčastňujú manifestácie Eko jar, ktorá sa organizuje v Báčskej Palanke, v ZŠ Vuka Karadžića. Píšu a maľujú na zadané témy, účinkujú v dielňach. Ich práce často bývajú ocenené. Tohto roku boli odmenené výtvarné práce štvrtáčky Valentíny Imrekovej (prvé miesto) a siedmačky Tani Valentíkovej (druhé miesto). Za svoju literárnu prácu druhou cenou bola odmenená Patrícia Kmeťková, žiačka štvrtého ročníka. Žiačky si svoje odmeny prevzali na otváraní manifestácie so svojimi učiteľkami Ankou Nedićovou, Vericou Tanackovićovou a Zuzkou Valentíkovou. Blahoželáme!