Devojčicama prvo mestoDievčatám prvé miesto

FUDBALUčenice naše škole Monika Pap, Marta Pap, Miroslava Kolar i Martina Mandač učestvovale su na turniru u fudbalu, koje je održan u Osnovnoj školi „Braća Novakov“ u Silbašu pod pokroviteljstvom projekta „Moja škola – moj klub“. Učestvovalo je sedam osnovnih škola sa teritorije naše opštine i škola iz Savinog Sela. Naše devojčice su, zajedno sa nastavnikom fizičkog vaspitanja Jankom Brnjom,  osvojile  prvo mesto. Čestitamo!

FUDBALŽiačky našej školy Monika Papová, Marta Papová, Miroslava Kolárová a Martina Mandáčová sa zúčastnili  turnaju vo futbale, ktorý bol v Základnej škole bratov Novakovcov v Silbaši v rámci projektu Moja škola – môj klub.  Učinkovalo sedem škôl z územia našej obce a základná škola zo Savinho Sela. Naše dievčatá, pod taktovkou profesora telesnej výchovy Janka Brňu obsadili prvé miesto. Blahoželáme!