Dan školeDeň školy

dan škole1Obeležavanje Dana škole počelo je sportskim takmičenjima. Štafetne igre za naše predškolce i učenike razredne nastave. Odbojka, košarka i stoni tenis za starije. Posebno interesantna su bila takmičenja između učenika i nastavnika. Priredba je održana u Domu kulture. Učestvovali su članovi dramske, muzičke, folklorne  i ritmičke sekcije naše škole. Proglašeni su najbolji literarni i likovni radovi na konkursu „Sanjati otvorenih očiju“. Ove godine u konkurs su bili uključeni i drugari iz partnerskih škola iz Slovačke, koji su se takmičili u posebnoj kategoriji. Takođe su nagrađeni i učenici koji su u prethodnoj školskoj godini postigli zapažene rezultate na takmičenjima, kao i članovi dramske sekcije.

dan škole1Zaznamenávanie Dňa školy sa začalo športovými súťaženiami. Štafetové hry pre našich predškolákov a žiakov prvého stupňa. Volejbal, basketbal a stolný tenis pre tých starších. Zvlášť zaujímavé boli súťaže medzi žiakmi a učiteľmi. Kultúrno-umelecký program prebiehal v Dome kultúry. Na javisku sa striedali členovia divadelnej, hudobnej, folklórnej a rytmickej odbočky našej školy. Odmenené boli najúspešnejšie literárne a výtvarné práce na súbehu Sniť s otvorenými očami. Tohto roku do súbehu boli zapojení i kamaráti z partnerských škôl zo Slovenska, ktorí súťažili v osobitnej kategórii. V rámci osláv odmenení boli i žiaci, ktorí v minulom školskom roku dosiahli pozoruhodné výsledky z jednotlivých vyučovacích predmetov, ako i členovia divadelnej odbočky.