„Čo dokáže pekné slovo“Čo dokáže pekné slovo

  • Home
  • Aktuality
  • „Čo dokáže pekné slovo“Čo dokáže pekné slovo

U prostorijama škole dana 21. decembra 2016. dodeljene su nagrade najboljim učenicima na literarnom konkursu „Šta može lepa reč„.  Konkurs svake godine raspisuju Odbor za kulturu i Odbor za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Na konkurs su svoje radove poslali učenici iz osnovnih škola iz Selenče, Bačkog Petrovca, Kisača, Erdevika, Stare Pazove, Kovačice, Padine i iz Pivnica. Na samom početku prisutnima su se obratile direktorka škole Tatiana Nađ i predsednica Nacionalnog saveta Ana Tomanova Makanova. U ime komisije, koja je vrednovala radove i koja je radila u sastavu Martin Prebuđila (predsednik komisije), Stevan Lenhart i Zuska Valenćik, rezultate konkursa saopštio je Martin Prebuđila. Među nagrađenim učenicima bile su i dve učenice naše škole. Patricia Kmećko, učenica osmog razreda, osvojila je prvo mesto u kategoriji učenika osnovnih škola za svoj rad „Rozprávam rozprávku“, a Valentina Imrek specijalnu nagradu u istoj kategoriji. Da svoje radove pošalju na konkurs učenice je motivisala njihova nastavnica slovačkog jezika Vjerka Pap.  Dodelu nagrada pratio je prigodan kulturno-umetnički program, koji su pripremili učenici škole sa svojim nastavnicima.Dňa 21. decembra v miestnostiach našej školy sa uskutočnilo vyhodnotenie 6. ročníka literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Súťaž každoročne vyhlasujú Výbor pre kultúru a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na súbeh svoje práce zaslali žiaci základných škôl zo Selenče, z Petrovca, Kysáča, Erdevíka, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a Pivnice. Na samom začiatku prítomným sa prihovorili riaditeľka školy Tatiana Naďová a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Výsledky súťaže v mene komisie, ktorá hodnotila práce žiakov, a ktorá pracovala v zložení Martin Prebudila, predseda, Stevan Lenhart a Zuzka Valentíková, zverejnil Martin Prebudila. Aj naše dve žiačky získali odmeny. Prvú cenu v kategórii žiakov základných škôl získala ôsmačka Patrícia Kmeťková za prácu Rozprávam rozprávku… Jej spolužiačka Valentína Imreková v tej istej kategórii získala špeciálnu cenu.  Patríciu a Valentínu písať na súbeh motivovala ich profesorka slovenčiny Vierka Papová. Udeľovanie odmien bolo sprevádzané priliehavým kultúrno-umeleckým programom, ktorý pripravili žiaci našej školy so svojimi učiteľkami.