Čitanje sa razumevanjemČítanie s porozumením

seminar

Naše učiteljice prisustvovale su stručnom predavanju na temu „Čitanje sa razumevanjem“ koje je održano 26. novembra 2014.g. u OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima. Na skupu se govorilo o tehnikama za poboljšanje uspeha učenika u savlađivanju početnog čitanja, osmišljavanju situacija ili aktivnosti u kojima se pruža učenicima mogućnost za primenu usvojenih veština. Stručno predavanje pratila je prezentacija udžbenika „Maša i Raša – Igra slovima“, bukvar za prvi razred osnovne škole izdavačke kuće Klett.

seminar

Naše učiteľky zúčastnili sa odbornej prednášky na tému Čítanie s porozumením, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. novembra 2014 v ZŠ Branko Radičević v meste Odžaci. Hovorilo sa tu o technikách pre zlepšenie prospechu žiakov v zdolávaní začiatočného čítania a o tvorbe situácií alebo aktivít, v ktorých sa žiakom ponúka možnosť získané zručnosti uplatniť. Odbornú prednášku sprevádzala prezentácia učebnice Maša a Raša – hra s písmenami, šlabikáru pre prvý ročník základnej školy vydavateľstva Klett.