Četvrti međunarodni festival poezije i kratke pričeŠtvrtý medzinárodný festival poézie a krátkej poviedky

  • Home
  • Uspesi
  • Četvrti međunarodni festival poezije i kratke pričeŠtvrtý medzinárodný festival poézie a krátkej poviedky

Učenica osmog razreda Jovana Žabaljac je na Četvrtom međunarodnom festivalu poezije i kratke priče „Mihal Babinka“ u kategoriji poezija osnovaca osvojila prvo mesto. Nagradi smo se obradovali svi, a najviše njen nastavnik srpskog jezika Aleksandar Pavić. Čestitamo!

Ôsmačka Jovana Žabaljac na Štvrtom medzinárodnom festivale poézie a krátkej poviedky Michal Babinka  v kategórii poézia žiakov základných škôl obsadila prvé miesto. Tomuto úspechu sme sa všetci potešili, zvlášť jej profesor srbského jazyka Aleksandar Pavić. Blahoželáme!