ČaroslovČaroslov

 „Čaroslov“ – časopis učenika škola u kojima se nastava izvodi na slovačkom jeziku u Vojvodini, nastao je u  v novembru  2010.godine u Osnovnoj školi „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu. Tada su se okupili učenici iz 11 osnovnih škola na drugom po redu seminaru, koji se sprovodio pod nazivom „Komparacijom ka boljem rezultatu“– II. seminar za učenike – članove redakcija školskih časopisa.

Alternativni oblik časopisa je njegova elektronska verzija. Ona ima za cilj stvaranje  zanimljivih i aktuelnih internet sadržaja, obezbeđivanje mesta za  samoostvarenje i prezentaciju sopstvenog stvaralaštva, kao i širu prezentaciju pomenutih škola.

Na ovaj način, putem svog elektronskog izdanja, „Čaroslov“ je dostupan ne samo učenicima i nastavnicima  različitih škola, ali i  ostalima, koji imaju želju da se upoznaju sa njegovim sadržajem. „Čaroslov“  je časopis koji ujedinjuje škole sa slovačkim nastavnim jezikom u Vojvodini i njihove školske časopise.

Posetite – www.caroslov.rs

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine vznikol v novembri  2010 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, keď sa tu zoskupili  žiaci z 11 slovenských vojvodinských škôl na druhom v poradí seminári pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov.

Alternatívna forma tohoto časopisu je jeho elektronický časopis. Táto internetová online verzia Čaroslovu má vytvoriť zaujímavý a aktuálny internetový obsah, poskytnúť žiakom z rozličných slovenských škôl vo Vojvodine miesto na sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej tvorby, tiež zabezpečiť širšiu prezentáciu slovenských škôl.
Internetový Čaroslov prostredníctvom svojho elektronického vydania prístupný je nielen žiakom, učiteľom z rozličných slovenských škôl, ale aj ostatným, ktorí majú oň záujem. Je časopis, ktorý takto zjednocuje slovenské školy vo Vojvodine a ich školské časopisy.
Navštívte – www.caroslov.rs – internetový žiacky časopis