Bili smo u Ledenoj šumiBoli sme v Ľadovom parku

U skladu sa Godišnjim planom rada škole, planovima sportskih sekcija i planovima obaveznih fizičkih aktivnosti učenici naše škole uživali su u druženju na ledu novosadske Ledene šume. Bio je to poseban zimski doživljaj, koji je učenicima retko dostupan i kao takav za našu decu poseban. U pratnji svojih nastavnika pojedini učenici su stekli svoja prva iskustva na ledu, dok su drugi usavršili iskustvo stečeno prethodnih godina.V súlade s Ročným plánom práce školy, plánmi športových sekcií a plánmi povinných telesných aktivít, žiaci našej školy sa kamarátili na ľade novosadského Ľadového parku. Bol to opravdivý a jedinečný zimný zážitok, našim deťom zriedkakedy dostupný. V sprievode  svojich učiteľov niektorí žiaci získali svoje prvé skúsenosti v oblasti korčuľovania, iní si zasa zdokonalili a obohatili skúsenosti získané v predchádzajúcom období.