Bezbednost u saobraćajuBezpečnosť v doprave

bezbednost prvaciKako se osećati bezbedno u saobraćaju? Naši prvaci saznali su to iz predavanja, koje su za njih organizovali predstavnici Opštinske uprave Bačka Palanka i AMD „Bačka“. Kroz razgovor, ponavljanje prethodnih znanja i test – prezentaciju učenici su na najbolji način dobili informacije kako čuvati svoju i bezbednost svojih drugova. Svi učenici su dobili i saobraćajnu potvrdu – dozvolu za pešake, jer su uspešno savladali saobraćajna pravila.

bezbednost prvaciAko sa bezpečne cítiť v premávke? Naši prváci to zistili z prednášky, ktorú pre nich zorganizovali predstavitelia Obecnej správy obce Báčska Palanka a podniku AMD Báčka. Na priliehavý spôsob, pomocou rozhovoru, opakovania učiva z predchádzajúceho stretnutia a testu – prezentácie, žiaci zistili ako si chrániť vlastnú a bezpečnosť svojich kamarátov. Všetci žiaci dostali aj potvrdenie – preukaz pre chodcov, keďže úspešne zdolali dopravné pravidlá.