All Posts By

Tatiana Nađ

Október – mesiac knihy

“V rámci aktivít  Žiackeho  parlamentu a školskej knižnice sa pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovalo literárne popoludnie s básnikmi z Báčskej  Palanky. Hosťami boli Branka Dani a Nenad Živkov,  ktorý  je nositeľom Októbrovej ceny obce...

Akcia zberu starého papiera / plechovíc

V stredu 16. októbra sa v našej škole organizovala akcia zberu odpadového papiera a plechovíc. Do akcie boli zapojené predškolské skupiny detí, väčšina žiakov, učiteľov a rodičov. Nazbieralo  sa približne 4500 kg starého papiera...

Deň školy

Dnes naša škola oslávila svoje 53. narodeniny. Pripravený bol príležitostný program, udelené boli ceny a uznania najúspešnejším žiakom a program spestrilo aj hosťujúce detské divadelné predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka, ktoré nacvičila učiteľka Ruženka Ďuríková. Pri tejto...

Novinár – rozhlas – žiaci

V slávnostný Deň našej školy 15. októbra  privítali sme   novinára  Miroslava  Gašpara.  Stretnutie so žiakmi malo za cieľ rozhovor o Dni školy, jeseni, zime, tanečnej sekcie a našich talentoch. Zúčastnili sa žiaci 3.1, 4.1...

Knižnica 13.októbra v Pivnici

Tohto roku Knižnica 13. októbra oslávila 7. narodeniny, vlastne oslávili to jej zamestnantkyňa, Spolok žien  a  čitatelia. Aby to vyznelo slávnostnejšie sa pričinili aj žiaci našej školy. Knihovníčka Zorica Vučenov a učiteľka Zuzana Valentíková...