All Posts By

Anka Salčak

Školska slavaZaznamenávanie Dňa svätého Sávu

Dana 27. januara 2017. godine, sa početkom u deset časova, u svečanoj sali  naše škole, održan je program u čast obeležavanja Dana Svetog Save. Program je otvoren svetosavskom himnom, a nastavljen izvođenjem  dramskog teksta...