Naše 4.1 – SuperOdeljenjeNaša 4.1 – SuperTrieda

  • Home
  • Aktuality
  • Naše 4.1 – SuperOdeljenjeNaša 4.1 – SuperTrieda

supertriedasupertrieda1supertrieda2Dana 11. maja 2013. u našoj školi održano je finale takmičenja za najbolje odeljenje u okviru projekta „SuperTrieda“ (Superodeljenje). „SuperTrieda“ je evropski projekat koji se sprovodi u Slovačkoj Republici, a čiji cilj je animiranje učenika u oblasti likovne, muzičke, i scenske umetnosti. Učenici prikazuju određenu temu, koja je unapred poznata, a svaki učenik iz odeljenja mora imati svoj konkretan zadatak. Ove godine tema je bila „Moje mesto, moja opština“. U finalu je učestvovalo sedam škola sa teritorije Vojvodine u kojima se nastava izvodi na slovačkom jeziku. Tri odeljenja iz tri različite škole plasirala su se u superfinale, koje će se održati 20. juna 2013. u Bratislavi, Slovačka Republika. To su odeljenja: 4.1 – Osnovna škola „15. oktobar“ Pivnice (učiteljica Anka Nedić), 4.a –  Osnovna škola „Maršal Tito“ Padina (nastavnik Janko Kolarik i 7. a – Osnovna škola „Jan Amos Komenski“ Kulpin (nastavnice Tatjana Mitić, Verica tanacković i Olivera Gabrinji). Naše 4.1 je kroz pesmu,  recitacije, glumu prikazalo  deo iz svakodnevnog života u našem mestu pod nazivom „Ko je kriv“. Njihov nastup bio je propraćen odgovarajućim kostimima i scenografijom. Bili su zaista odlični, a veliku podršku pružili su im i njihovi roditelji. Čestitamo!

supertriedasupertrieda1supertrieda2Dňa 11. mája 2013 v našej škole sa uskutočnilo prvé krajanské finále SuperTriedy – súťaže o najúspešnejšiu triedu. Je to projekt, ktorý sa realizuje v Slovenskej republike a jeho cieľom je animovať deti v oblasti  hudby, výtvarného a scénického umenia. Žiaci stvárňujú vopred určenú tému. Každý žiak musí mať svoju konkrétnu úlohu. Tohto roku téma bola Moja osada, moja obec. Finála sa zúčastnilo sedem škôl z územia Vojvodiny v ktorých sa vyučuje po slovensky. Tri triedy, z troch rôznych škôl,  postúpili do superfinále, ktoré bude 20. júna 2013 v Bratislave, Slovenská republika. Sú to triedy 4.1 – Základná škola 15. októbra v Pivnici (učiteľka Anka Nedićová), 4.a – Základná škola Maršala Tita v Padine (učiteľ Janko Kolárik) a 7.a – Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne (učiteľky Tatjana Mitićová, Verica Tanackovićová a Olivera Gabríniová). Naša 4.1 piesňami, básňami, hereckými výkonmi stvárnila každodenný život v našej dedine. Svoje vystúpenie pomenovali Kto je vinný. Ich vystúpenie sprevádzali aj zodpovedajúce kostýmy a scénografia. Naši štvrtáci boli výborní a veľkú podporu im poskytli aj ich rodičia. Ďakujeme a blahoželáme!