3XĎ3xĎ

plakat SASOU Staroj Pazovi je danas otvorena Dečja pozorišna smotra – 3xĎ. Prvog dana nastupili su i učenici naše škole s predstavom „Ako šlo vajce na vandrovku“. Naše glumice i naši glumci igrali su za peticu. Diplome za glumačko ostvarenje dobili su: Ines Gedra, Patricia Kmećko, David Vinković, Monika Valenćik i Alen Čobrda. Ines se najviše svidela i dečjem žiriju, a proglašena je i za najsimpatičniju glumicu. Uspehu svojih glumaca najviše su se obradovale nastavnice Vesna Kamanj, Jarmila Čobrda i Karolina Kalkova. Veliko hvala roditeljima koji su nam pomogli sa organizacijom prevoza učenika u Staru Pazovu.

plakat SASOV Starej Pazove dnes otvorili Detskú divadelnú prehliadku – 3xĎ. V prvý deň vystúpili i členovia divadelnej odbočky našej školy s predstavením Ako šlo vajce na vandrovku. Naše herečky a naši herci hrali na výbornú. Diplom pre herecký výkon získali: Ines Gedrová, Patrícia Kmeťková, Monika Valentíková, Dávid Vinkoviť a Alen Čobrda. Ines získala i ocenenie detskej poroty a bola vyhlásená aj za najsympatickejšiu herečku. Z úspechov svojich hercov najviac sa tešili učiteľky Vesna Kámaňová, Jarmila Čobrdová a Karolína Kalková. Blahoželáme! Veľké ďakujeme patrí rodičom žiakov, ktorí nám pomohli prepraviť žiakov do Starej Pazovy.

    Blog Comments

    velike BRAVO

    velike BRAVO

    velike BRAVO