Чувамо и пазимо природуOchraňujeme a staráme sa o prírodu

  • Home
  • Aktuality
  • Чувамо и пазимо природуOchraňujeme a staráme sa o prírodu

У понедeљак 18. марта ученици 2.1, 3.1 и 4.1 одељења су се окупили у школској библиотеци како  би учествовали у снимању радио-емисије „Енвиросфера“ Радија Нови Сад. Одговарали су на питања из области екологије, с посебним освртом на обележавање значајних еколошких датума: 21. март – Светски дан шума, 22. март -Светски дана вода и 22. aприл – Светски дан планете Земље. Могле су се чути загонетке, песме, а такође и њихова мишљења везана за поменуте теме. У опуштеној атмосфери, чему је допринела и водитељка радио емисије „Енвиросфера“, Наташа Мучаји, ученици су провели пријатан сат посвећен нашој планети Земљи и природи уопште, а самим тим и проширили своја знања.V pondelok 18.marca  sa v školskej knižnici  zoskupili žiaci 2.1, 3.1 a 4.1 triedy a zúčastnili sa v nahrávaní relácie Envirosféra Rádia Nový Sad.  Odpovedali na rôzne otázky z oblasti ekológie a v súvislosti so zaznamenávaním významných ekologických dátumov, 21. marec – Svetový deň lesov, 22.marec – Svetový deň vody a 22.apríl – Svetový deň planéty Zeme. Počuli sme  hádanky, básne ako aj  mienky detí o spomínaných témach. Nálada bola skvelá, k čomu prispela i moderátorka rádio relácie Envirosféra, Nataša Mučajiová. Žiaci  si obohatili svoje vedomosti a strávili príjemnú hodinu venovanú našej planéte Zemi a všeobecne prírode.