Читалачки квизČitateľský kvíz

Читање књиге оплемењује и у данашње време, када је све у знаку технологије. Још увек верујемо да је књига најбољи човеков пријатељ.
Вођени том идејом организован је шести Читалачки квиз. Свих ових година учесници квиза су били из више школа, а ове године то су били представници oд 3. до 6. разреда основних школа из Гајдобре, Силбаша, Савиног Села и Пивница. Квиз у славу читања замишљен је и као неговање духа толеранције. Зато је организован управо 16. новембра 2017. када се обележава Дан толеранције, у нашој школи. Осмех на лицу учесника је био доказ да је квиз успео. Захваљујемо се свима који су на било који начин допринели успешном остварењу ове активности.Čítanie kníh obohacuje človeka aj v dnešnej dobe, keď je všetko v znamení technológie. Еšte stále dufáme, že je kniha najlepší človekov priateľ. Pod takýmto heslom organizovaný bol aj šiesty Čitateľský kvíz. Minulé roky účastníkmi kvízu boli žiaci z viacerých škôl. Tohto roku to boli žiaci 3. až 6. ročníka zo základných škôl z Gajdobry, Silbašu, Savinho Sela a Pivnice. Sretli sa dňa 16. novembra 2017, pri zaznamenávaní Dňa tolerancie, v našej škole. Úsmev na tvárach účastníkov bol dôkazom, že sa kvíz vydaril.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili pri realizácii tohto podujatia.