Црквена аутокефалност Cirkevná autokefálnosť

  • Home
  • Aktuality
  • Црквена аутокефалност Cirkevná autokefálnosť

Ученици који похађају историјску секцију су у холу школе изложили  пано на тему црквене аутокефалности пошто  се ове године обележава 800. година њеног постојања.

Оснивању Српске православне цркве претходио је дуг пут и плодан мисионарски рад Светог Саве у држави његовог брата Стефана. Сава је 1219. године у Никеји од патријарха добио одобрење за оснивање самосталне српске цркве. Истовремено, Сава је постављен за првог српског архиепископа. То је био најважнији, али тек први корак у уређењу самосталне цркве. Седиште архиепископије је смештено у манастир Жича код Краљева. Основан је читав низ нових епископија.Žiaci, ktorí navštevujú hodiny dejepisného krúžku v hole našej školy vystavili pano  na tému cirkevnej autokefálnosti, pretože sa v tomto roku oslavuje 800. rokov  srbskej  cirkevnej samostatnosti.

Srbská pravoslávna cirkev vznikla ďakujúc veľmi plodnej práci Svätého Savu. Mních Sava odišiel do Nicaey, kde od tamojšieho patriarchu dostal povolenie založiť samostatný archiepiskopát (samostatnú cirkev) v roku 1219. Sava bol vymenovaný za prvého srbského archiepiskopa. Strediskom nového archiepiskopátu sa stál monastier Žiča.