Фискултурна сала добила употребну дозволуTelocvičňa dostala povolenie na použitie

  • Home
  • Aktuality
  • Фискултурна сала добила употребну дозволуTelocvičňa dostala povolenie na použitie

Након завршетка радова на кровном покривачу и хидрантској мрежи фискултурна сала, која се налази у склопу школе, добила је употребну дозволу. Том приликом школу је посетио  председник општине Бачка Паланка Бранислав Шушница, који је изразио задовољство што ће овај објекат у будућности моћи да  се користи не само за наставу физичког васпитања, већ и за бројне друге спортске и културне активности. Прву фудбалску утакмицу у новоотвореној сали одиграли су радници Општинске управе општине Бачка Паланка и домаћини.Po ukončení prác na rekonštrukcii strechy a hydrantov, telocvičňa, ktorá je súčasťou komplexu školy, dostala povolenie na použitie. Pri tej príležitosti školu navštívil a prítomným sa prihovoril predseda obce Báčska Palanka Branislav Šušnica. Vyjadril svoje potešenie, že sa objekt telocvične v budúcnosti bude môcť používať nielen na realizáciu hodín telesnej a zdravotnej výchovy, ale aj na ďalšie športové a kultúrne podujatia. Prvý futbalový zápas v telocvični odohrali zamestnanci Obecnej správy obce Báčska Palanka a domáci.

    Blog Comments

    Super !!!

    7 je zakon! 😉