Фестивал наукеFestival vedy

У петак 24. маја у нашој школи одржан је фестивал науке. Централна тема је била вода. Организоване су четири радионице под називом: Еколошка радионица, Живот у капи воде, Хемијски коктел и Вода у ликовној уметности. Одабрани ученици виших разреда су на занимљив и примерен начин презентовали ученицима нижих разреда интересантне огледе. Причали су о значају воде за сва жива бића и о потреби њеног рационалног коришћења.  У практичном делу радионица, ученици су имали могућност да експериментишу са водом и бојама, да кроз микроскоп посматрају живе организме који се налазе у капи воде, да се увере са чиме може а са чиме не може вода да се меша … Ученици су са радионица одлазили задовољни, обогаћени новим искуствима која ће моћи применити у свакодневном животу, што је био и циљ ових радионица.

Текст написала Каролина Калкова, наставница енглеског језикаV piatok 24. mája sa na našej škole konal vedecký festival. Ústrednou témou bola voda. Boli organizované štyri dielne: Ekologická dielňa, Život v kvapke vody, Chemický koktail a Voda vo výtvarnom umení. Vybraní žiaci vyšších ročníkov zaujímavým a vhodným spôsobom prezentovali žiakom nižších ročníkov zaujímavé pokusy, diskutovali s nimi o význame vody pre všetky živé bytosti a potrebe jej racionálneho využívania. Žiaci si mohli prakticky vyskúšať ako sa voda mieša s farbami a vytvoriť si unikátne akvarelové maľby, pomocou mikroskopu pozorovali živé organizmy ktoré žijú v kvapke vody, overili si s čím sa voda môže miešať a s čím nie,… Žiaci z dielní odchádzali  spokojní , obohatení o nové skúsenosti, ktoré budú môcť uplatniť v každodennom živote, čo aj bolo cieľom tohto podujatia.