Смотра младих рецитатора Rozhlasová súťaž recitátorov

  • Home
  • Aktuality
  • Смотра младих рецитатора Rozhlasová súťaž recitátorov

На 45. Смотри младих рецитатора Радија Нови Сад 3.11.2018. г. учествовале су две ученице наше школе:

  1. Клара Керавица, 4.2,  у категорији нижих разреда; рецитација на словачком језику

Љ. Подјаворинска: „Naša Mica“; ученицу је за такмичење припремала учитељица А. Ходолич.

2. Ема Пуделка, 8.1, у категорији виших разреда; рецитација на словачком језику, З. Михалков: „O citlivke“; ученицу је за такмичење припремала наставница В. Камањ.

Кандидати су се такмичили у 4 категорије: нижи разреди, виши разреди, средње и више школе – поезија и у категорији прозе, укупно 59 такмичара.Na 45.  v poradí Rozhlasovej súťaži recitátorov, ktorej organizátorom je Rádio Nový Sad, redakcia v slovenskej reči, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Matica slovenská v Srbsku, ktorá sa uskutočnila 3. novembra 2018,  účinkovali dve žiačky našej školy:

  1. Klára Keravicová, 4.2,  v kategórii žiakov nižších ročníkov, ktorá sa predstavila básňou Naša Mica Ľudmily Podjavorinskej (pripravovala ju učiteľka Anna Hodoličová) a
  2. Ema Pudelková, 8.1, v kategórii žiakov vyšších ročníkov, ktorá recitovala báseň Z. Michalkova O citlivke (pripravovala ju učiteľka Vesna Kámaňová).

Žiaci súťažili v štyroch kategóriach: nižšie ročníky, vyššie ročníky, stredné školy (poézia) a v kategórii prózy, úhrnne 59 súťažiacich.