Свечани пријем ученика првих разреда у Дечији савезSlávnostné prijímanie žiakov prvého ročníka do Detského zväzu

  • Home
  • Aktuality
  • Свечани пријем ученика првих разреда у Дечији савезSlávnostné prijímanie žiakov prvého ročníka do Detského zväzu

Круна Дечије недеље, у петак, био је всечани пријем првака у Дечији савез наше школе. Ова свечаност је била обележена пригодним програмом, који су приредили њихови старији другари. На крају је сваки првак добио Добродошлицу, беџ и бомбонице. Они најмлађи, предшколци обучени у најразличитије костиме и маске су дефиловали по аули вртића. Осмех на њиховим лицима је био потврда да је маскенбал успео. Ученички парламент је организовао и реализовао замену улога – акцију „У туђим ципелама“ (ученици – наставници; наставници – ученици). Korunou Detského týždňa, v piatok, bolo prijímanie prvákov do Detského zväzu našej školy. Toto podujatie bolo zaznamenané priliehavým programom, ktorý pripravili ich starší kamaráti. Na záver každý prváčik či prváčka dostal/a Uvítanku, odznak a cukríky. Tí najmladší, predškoláci, oblečení do najrozličnejších kostýmov a masiek, defilovali škôlkou. Úsmevy na ich líčkach hovorili, že maškarný ples sa vydaril. Žiacky parlament organizoval a realizoval výmenu úloh – akciu V cudzích topánkach (žiaci – učitelia; učitelia – žiaci).