Светски дан поезијеSvetový deň poézie

  • Home
  • Aktuality
  • Светски дан поезијеSvetový deň poézie

Поводом Светског дана поезије, 21. марта, у свечаној сали школе одржан је пригодан програм. Гост песник био је Јан Салчак, а своје песме говорили су и ученици. Ову манифестацију музички су обогатили чланови школске групе ,, Матеа“. Поезија има своје место у многим активностима школе. Објављена је књига ђачких стихова, Сањари отворених очију“, такође се ауторске песме ученика редовно објављују у школском часопису ,,Наша школа“, активно се учествује на разним конкурсима, а недавно смо учествовали и на 9. Европском Фејсбук песничком фестивалу у оквиру овогодишњег ,,Салона књига“ у Новом Саду.
Каже се за песнике да су у души права деца, а можда ће неко и од наших ученика постати и будући песник.
Dňa 21. marca v slávnostnej sieni školy bol zaznamenaný Svetový deň poézie sprevádzaný priliehavým programom. Hosťom bol básnik Ján Salčák a svoje vlastné básne predniesli aj sami žiaci. Túto manifestáciu obohatili členovia školskej skupiny Matea. Poézia má miesto v mnohých aktivitách našej školy. Vydaná je kniha žiackych veršov Sniť s otvorenými očami, taktiež sa autorské básne žiakov pravidelne zverejňujú v školskom časopise Naša škola, zúčastňujú sa na mnohých súťažiach. Posledne sa zúčastnili aj na 9. Európskom Facebook básnickom festivale v rámci tohtoročného Medzinárodného veľtrhu kníh v Novom Sade.
Hovorí sa, že básnici sú v duši opravdivé decká, a možno sa aj niekto z našich žiakov v budúcnosti stane básnikom.