Радио смотра рецитатораRozhlasová súťaž recitátorov

  • Home
  • Aktuality
  • Радио смотра рецитатораRozhlasová súťaž recitátorov

На 44. смотри младих рецитатора Радија Нови Сад 4.11.2017. г. учествовале су две ученице наше школе:

  • Клара Керавица, 3.2 у категорији нижих разреда; рецитација на словачком језику Ľ Podjavorinská: Líška; ученицу је за такмичење припремала учитељица А. Ходолич.
  • Ема Пуделка, 7.1 у категорији виших разреда; рецитација на словачком језику J. Navrátil: O princeznej, čo uniesla draka; ученицу је за такмичење припремала наставница В. Камањ.

Кандидати су се такмичили у 4 категорије: нижи разреди, виши разреди, средње и више школе – поезија и категорија проза, укупно 62 такмичара.
У категорији виших разреда у говорењу поезије друго место је освојила Ема Пуделка 7.1Na 44. prehliadke mladých recitátorov Rádia Nový Sad, 4. novembra 2017 zúčastnili sa dve žiačky našej školy:

  • Klára Keravica, 3.2, v kategórii nižších tried recitovala báseň Ľ. Podjavorinskej Líška; žiačku na súťaž pripravovala učiteľka Anna Hodoličová.
  • Ema Pudelková, 7.1, v kategórii vyšších tried recitovala báseň J. Navrátila O princeznej, čo uniesla draka; žiačku na súťaž pripravovala učiteľka Vesna Kámaňová.

Súťažilo 62 kandidátov v štyroch kategóriach, tri kategórie poézie: nižšie triedy, vyššie triedy, stredné školy a fakulty a kategória prózy. V kategórii vyšších ročníkov naša Ema Pudelková obsadila druhé miesto. Blahoželáme!