Продаја колачаPredaj koláčov

Сунчано време је погодовало акцији продаји колача, а колачи су били брзо распродати. Од прикупљених новчаних средства половина иде у заједничку касу Дечијег савеза школе а друга половина је намењена за потребе одељења. Деца предшколских група су вешто са својим васпитачицама правила колаче. Након тога су колаче са задоваљством појели. Ученички парламент је организовао за ученике виших разреда Квиз асоцијације.
Slnečné počasie žičilo akcii predaja koláčov a koláče boli rýchlo vypredané. Zo získaných peňažných prostriedkov polovica ide do spoločnej pokladne Detského zväzu školy a druhá polovica je určená pre triedne potreby. Deti predškolských skupín šikovne so svojimi vychovávateľkami robili koláče. Potom tie koláče s chuťou zjedli. Žiacky parlament organizoval pre žiakov vyšších ročníkov Kvíz asociácie.