Пријем код председника ОпштинеNa prijatí u predsedu Obce

  • Home
  • Aktuality
  • Пријем код председника ОпштинеNa prijatí u predsedu Obce

У четвртак 27.јуна 2019.године су носиоци дипломе „Вук Караџић“, најуспешнији ученици  наше школе и њихови ментори, као и ученица генерације, присуствовали свечаној додели диплома код председника општине у Бачкој Паланци Бранислава Шушнице. Награђени ученици су:

Ема Пуделка (ученица генерације), Дамјан Маринковић, Адела Грња, Тијана Дорошки, Јована Челић, Леа Херчек и Јустина Бикар, као и њихови наставници. Овом приликом су им биле уручене дипломе и књиге.

Честитамо!

Текст написала: Каролина Калкова, наставница енглеског језикаVo štvrtok 27. júna 2019 sa nositelia diplomu Vuk Karadžić, najúspešnejší žiaci našej školy a ich mentori, ako aj žiačka generácie, zúčastnili slávnostného odovzdávania cien u predsedu obce Báčska Palanka Branislava Šušnicu.  Ocenenými žiakmi sú:

Ema Pudelková (žiačka generácie), Damjan Marinković, Adela Grňová, Tijana Doroški, Jovana Čelić, Lea Herčeková a Justina Bikar, ako aj ich učitelia. Pri tejto príležitosti  žiaci dostali diplomy a knihy.

Blahoželáme!

Text napísala: Karolína Kalková, učiteľka angličtiny