Посетио нас је дипломирани новинарNavštívil nás diplomovaný novinár

  • Home
  • Aktuality
  • Посетио нас је дипломирани новинарNavštívil nás diplomovaný novinár

Дана 17. априла посетио нас је дипломирани новинар, односно мастер комуниколог Мирослав Гашпар. Циљ његове посете био је разговор с ученицима 3.1 и 4.1 одељења на тему: ,,Слободно време и Дан планете Земље“. У пријатној и опуштеној атмосфери ђаци су давали занимљиве одговоре на постављена питања. Гост је био задовољан оним што је чуо, а све то моћи ћемо да испратимо у радио-емисији у времену од 9:30 до 10:00 часова (22.4. и 13.5.2018.). Dňa 17. apríla nás navštívil diplomovaný novinár, master komunikológ Miroslav Gašpar. Cieľom jeho návštevy bol rozhovor s našimi žiakmi 3.1 a 4.1 triedy na tému: Voľný čas a Deň planéty Zeme. V príjemnej a voľnej atmosfére žiaci zaujímavo odpovedali na otázky. Hosť bol spokojný s vypočutým a my všetko môžeme sledovať vo vysielaní Rádia Nový Sad – Vysielanie pre deti, v čase od 9:30h dо 10:00h (22.4. a 13.5.2018).