Посетили смо Геронтолошки центар у Бачкој ПаланциNavštívili sme Gerontologické centrum v Báčskej Palanke

  • Home
  • Aktuality
  • Посетили смо Геронтолошки центар у Бачкој ПаланциNavštívili sme Gerontologické centrum v Báčskej Palanke

Дана 14. марта 2018. године посетили смо Геронтолошки центар у Бачкој Паланци. Циљ посете је био укључивање у пројекат МИРК. Ово удружење има читав низ активности међу којима су и ускршње радионице. Ученици су добили задатак да различитим техникама стваралаштва креирају своје ручне радове и уживају у ускршњим рукотворинама. На овакав начин се негује, чува и преноси млађим генерацијама лепота ручних радова.Dňa 14. marca 2018 roku navštívili sme Gerontologické centrum v Báčskej Palanke. Cieľom návštevy bolo zapojiť sa do projektu MIRK. Toto združenie má hodne aktivít, ku ktorým patria aj veľkonočné dielne. Žiaci dostali úlohu, aby rozličnými technikami tvorili svoje ručné práce a mali pôžitok z veľkonočných výtvorov. Takýmto spôsobom sa pestuje, ochraňuje a prenáša na mladšie generácie krása ručných prác.