Посета чланова ДВД ПивницеПосета чланова ДВД Пивнице

  • Home
  • Aktuality
  • Посета чланова ДВД ПивницеПосета чланова ДВД Пивнице

У среду 6. јуна 2018. године у 12,30 часова у нашу школу су дошли чланови ДВД Пивнице. Циљ посете је био акција гашења пожара да би деца видела како се рукује возилима и опремом. У овој акцији добровољци су били председник Јарослав Влчек, командир Јозеф Пап и три члана из ДВД Пивнице. Ватрогасци су упалили сламу, изазвали пожар и почели са гашењем. Јарослав је нагласио да би били веома задовољни да се што више деце укључи у рад ДВД Пивнице. Након акције гашења пожара деца су имала могућност да постављају питања председнику.
Закључак ове акције био је да људи воде бригу где одлажу опасне материје, али и да се анимирају ученици у ово хуманитарно друштво базирано на добровољном раду. Изреком „Добро учиниш – добро ти се враћа“ је завршено дружење.
V stredu, 6. júna 2018 o 12:30 prišli do našej školy členovia DHS Pivnica. Cieľom návštevy bolo protipožiarne opatrenie, aby deti mohli vidieť, ako zaobchádzať s vozidlami a zariadeniami. V tejto kampani boli dobrovoľníkmi predseda Jaroslav Vlček, veliteľ Jozef Pap a traja členovia z DHS Pivnica. Hasiči zapálili slamu, spôsobili požiar a začali striekať. Jaroslav zdôraznil, že budú veľmi potešení zahrnúť čo najviac detí do práce na DHS Pivnica. Po akcii požiaru mali deti možnosť klásť otázky predsedovi.
Uzáver tejto akcie bol aby ľudia sa starali o odkladanie nebezpečných látok, ale aj o tom, aby sa žiaci do tejto humánnej spoločnosti zapojili dobrovoľne. Výrokom „Robíš dobre – dobré sa ti vráti“ návšteva sa skončila.