ПОСЕТА ДФС „ГЕРУЛАТА“ NÁVŠTEVA DFS GERULATA

  • Home
  • Aktuality
  • ПОСЕТА ДФС „ГЕРУЛАТА“ NÁVŠTEVA DFS GERULATA

Снивала сам леп сан, а живела сам само са фолклором, открива нам свој мото госпођа Алжбета Ухракова, уметнички директор ДФС Герулата из Русоваца, која нас је позвала на 25-годишњицу оснивања друштва.
Представнице наше школе наставнице Ана Ходолич, Анка Салчак и Габриела Губа Червени су од 24.11. до 26.11. 2017. боравиле у Русовцима, предграђу Братиславе и биле су смештене у пансиону Русовце.
Субота је била резервисана за шетњу Русовцима и Братиславом. Увече је био свечани програм Дечјег фолклорног друштва Герулата, који је са нашим Слниечком 2012. године успоставио сарадњу. Након двочасовног програма уследило је освежење и забава у ДК Зркадлови хај. Биле смо одушевљене дечијим осмесима, лепотом ношњи, енергичношћу деце, али и њиховом кореографкињом, која са правом треба да буде срећна и поносна (70 играча од 5 до 15 година). То је уједно била и прилика да се упозна начин њиховог рада, али и стекне инспирација за сопствени рад. Организација је била изванредна.
Боравак у Словачкој је обезбедила ДФС Герулата, а путне трошкове и поклоне је обезбедила наша школа.
Vedená mottom Sníval sa mi krásny sen s folklórom som žila len, pani Alžbeta Uhráková, umelecká vedúca DFS Gerulata z Rusoviec nás povolala na 25. výročie založenia súboru.
Predstaviteľky našej školy učiteľky Anna Hodoličová, Anka Salčáková a Gabriela Gubová Červená v dňoch 24. – 26. 11. 2017 pobudli v Rusovciach – v Bratislave. Ubytované boli v Rusovskom penzióne, kde mali zabezpečené: nocľahy, večeru a raňajky. Sobota patrila obchôdzke Rusoviec a mesta Bratislava. Večer sa všetci zúčastnili slávnostného programu detského folklórneho súboru Gerulata, ktorý s naším Slniečkom v roku 2012 nadviazal spoluprácu. Po dvojhodinovom programe nasledovala recepcia a pobavenie v DK Zrkadlový háj. Hostí očarili detské úsmevy, krása krojov, temperament tak tanečníkov, ako aj ich vedúcej, ktorá sa má ozaj čím pýšiť (70 tanečníkov vo veku 5 až 15 rokov). Ďakujeme za možnosť pozrieť si spôsob ich práce, ale aj nadobudnúť inšpiráciu pre vlastnú prácu. Skvelá organizácia!
Pobyt na Slovensku zabezpečil DFS Gerulata. Cestovné a iné (darčeky) trovy hradila naša škola.