Песнички тренуци у ПивницамаPoetické momenty v Pivnici

  • Home
  • Aktuality
  • Песнички тренуци у ПивницамаPoetické momenty v Pivnici

Нашу школу (10. јунa) су посетили песници Ненад Неша Живков и Драгутин Бег из Књижевног клуба ДИС. Добродошлицу гостима су приредили ученици и наставник А. Павић пригодним програмом. Након добродошлице следило је представљање књиге Свет бајки – Ненад Неша Живков. Аутор је презентовао неколико занимљивих песама. Деци је тематика песама била блиска. Шаљивим наступом се представио писац Драгутин Бег. Анимирао је ученике причом колико врста аплауза постоји. Интеракцијом између песника и ученика песнички тренуци остаће у лепој успомени.Našu školu (10. júna) navštívili básnici Nenad Neša Živkov a Dragutin Beg z Literárneho klubu DIS. Privítanie prichystali žiaci a učiteľ A. Pavić priliehavým programom. Po privítaní nasledovala promócia knihy Svet rozprávok, Nenada Neše Živkovića. Autor sa predstavil niekoľkými zaujímavými básňami. Žiakom boli témy básní blízke. Dragutin Beg sa predstavil s humorným vystúpením. Animoval prítomných otázkou o tom, koľko druhov potleskov jestvuje. Interakciou medzi básnikmi a žiakmi tieto poetické momenty utknú v peknej pamäti.