Пано ,, Да право свако – дете ужива лако“Pano Nech každé právo – dieťa si užije hravo

  • Home
  • Aktuality
  • Пано ,, Да право свако – дете ужива лако“Pano Nech každé právo – dieťa si užije hravo

Дана 8. октобра реализовали смо активност израде  паноа на тему Дечије недеље. Након разговора  и датих упутстава, ученици су почели са радом. Тако је у сваком одељењу  настао један  јединствени продукт .  Своје радове ученици су објавили у ходнику школе, где их могу видети сви посетиоци.

Текст: Ана Ходолич и Милана Драгичевић, наставнице разредне наставеDňa 8.októbra sme realizovali aktivitu – vypracovanie nástenky  na tému Detského týždňa.  Po rozhovore a zadaných inštrukciách žiaci sa usilovne dali do práce. Tak v každej triede vznikol jeden jedinečný  triedny produkt.  Svoje práce zverejnili v chodbe školy, kde si ich  majú  možnosť pozrieť všetci žiaci a návštevníci školy.

Text: Anna Hodoličová a Milana Dragičevićová, učiteľky triednej výučby