Október – mesiac knihy

“V rámci aktivít  Žiackeho  parlamentu a školskej knižnice sa pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovalo literárne popoludnie s básnikmi z Báčskej  Palanky. Hosťami boli Branka Dani a Nenad Živkov,  ktorý  je nositeľom Októbrovej ceny obce Báčska Palanka. Žiaci pripravili vhodný program pozostávajúci z recitácií, autorských básní,  hudobných bodov… Básnici  svojimi básňami  a rýmami rozosmiali prítomné obecenstvo. Pripomenuli tiež žiakom  dôležitosť čítania kníh, ako povedal aj  laureát Nobelovej ceny Ivo Andrić: „Zostať ľahostajným voči knihe znamená ľahkomyseľne  schudobnieť  o svoju budúcnosť“.