ОбавештењеOznámenie

Сходно  одлуци Владе Републике Србије од 14. фебруара 2019. године, која је донета по препоруци Министарства здравља и одлуке Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, због епидемије грипа, настава се обуставља у свим установама основног и средњег образовања и васпитања у Србији у периоду од 18. до 24. фебруара 2019. године. Образовно-васпитни рад се наставља почев од понедељка 25. фебруара 2019. године.V súlade s rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko zo dňa 14. februára 2019, ktoré je vynesené na odporúčanie Ministerstva zdravia a rozhodnutia Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, kvôli epidémii chrípky, výučba sa prerušuje vo všetkých základných a stredných školách v Srbsku v termíne od 18. do 24. februára 2019. Vyučovanie bude pokračovať od pondelku 25. februára 2019.