Novinár – rozhlas – žiaci

V slávnostný Deň našej školy 15. októbra  privítali sme   novinára  Miroslava  Gašpara.  Stretnutie so žiakmi malo za cieľ rozhovor o Dni školy, jeseni, zime, tanečnej sekcie a našich talentoch. Zúčastnili sa žiaci 3.1, 4.1 a 5.1 triedy. Rozhovor  prebiehal v príjemnej a vo voľnej atmosfére. Vyhlášky žiakov boli  úprimné a môžeme si ich  odsledovať vo vysielaní Rádia Nový Sad – Vysielanie pre deti v čase od 9:30 do 10:00 hodiny.

Mladý perspektívny novinár je i debutantom  v písaní prózy pre deti a  do školskej knižnice daroval  knihu  Mesiac nad našim dvorom. Je v nej desať poviedok, ktoré netrpezlivo čakajú na malých čitateľov.

Text: Z. Valentíková, učiteľka triednej výučby