Наши ученици у Библиотеци Шћефана ХомолуNaši žiaci v Knižnici Štefana Homolu

  • Home
  • Aktuality
  • Наши ученици у Библиотеци Шћефана ХомолуNaši žiaci v Knižnici Štefana Homolu

У понедељак, 10. јуна, позвани смо у Бачки Петровац на доделу награђених ученичких радова на литерарном и ликовном конкурсу. Ученици су писали и цртали на тему „Мој мали свет“ поводом 90. -годишњице рођења Павла Мучајиа, словачког писца за децу и одрасле. Ученици су били награђени пригодним поклонима. Награђени ученици су: Лукаш Червени 1.1 (ликовни рад, наставница Татиана Нађ), Луциа Камањ, 1.1 (ликовни рад, наставница Татиана Нађ), Нора Тарноци, 3.1  (ликовни рад, наставница Ана Ходолич), Јакуб Чинчурак, 4.1  (литерарни рад, наставница Татјана Колар) и Леа Херчек, 8.1 (литерарни рад, наставница Весна Камањ).

Честитамо!V pondelok 10. júna sme boli povolaní do Báčskeho Petrovca na udelenie ocenených žiackych prác na literárnom a výtvarnom súbehu. Žiaci písali a kreslili na tému  Môj malý svet  z úcty k 90. výročiu narodenia Pavla Mučajiho, slovenského dolnozemského  spisovateľa pre deti a dospelých. Žiaci boli odmenení priliehavými darčekmi.  Odmenení žiaci sú: Lukáš Červený, 1.1 (odmenená výtvarná práca, učiteľka Tatiana Naďová), Lucia Kámaňová, 1.1 (odmenená výtvarná práca, učiteľka Tatiana Naďová), Nora Tárnociová, 3.1 (odmenená výtvarná práca, učiteľka Anna Hodoličová), Jakub Činčurák, 4.1 (odmenená literárna práca, učiteľka Tatiana Kolárová) a Lea Herčeková, 8.1 (odmenená literárna práca, učiteľka Vesna Kámaňová).

Blahoželáme!