Млади песнициMladí básnici

Дана 11. марта у оквиру значајне манифестације ,,Салон књига“ био је организован и 9. Европски Фејсбук песнички фестивал, где су учествовали и ученици наше школе са својим ауторским песмама. То није прво учешће наших ученика јер су били, као млади песници, представљени и прошле године. Општи је утисак присутних, а и самих организатора из Банатског културног центра, да је њихов наступ био и занимљив и убедљив. Песничке радове су представили следећи ученици: Наталиа Белањи 2.1, Клаудиа Кунчак 2.2, Mиа Гедра 3.1, Maja Тот 3.1, Теодора Тир 5.2, Петра Збућновић, 5.2, Mарек Валенћик 4.1. Сви учесници добили су пригодну диплому, али и пасош Песничке републике.
Захваљујемо се родитељима који су нас подржали и омогућили да се ова акција оствари.
Dňa 11. marca v rámci významnej manifestácie Medzinárodného veľtrhu kníh bol organizovaný 9. Európsky Facebook básnický festival, kde sa zúčastnili aj žiaci našej školy so svojimi autorskými básňami. Žiaci v tejto manifestácii učinkovali po druhýkrát. Všeobecný dojem prítomných, ako aj organizátorov Banátskeho kultúrneho centru, že výstup žiakov bol zaujímavý a presvedčivý. Svoje básnické výtvory predstavili nasledovní žiaci: Natália Belániová 2.1, Klaudia Kunčáková 2.2, Mia Gedrová 3.1, Maja Tótová 3.1, Teodóra Týrová 5.2, Petra Zbućnovićová 5.2, Marek Valentík 4.1. Všetci žiaci dostali priliehavý diplom, ale aj pas Básnickej republiky.
Ďakujeme rodičom, ktorí nás podporili a umožnili, aby sa toto dobrodružstvo uskutočnilo.