Међународна летња школа у природиMedzinárodný letný tábor

  • Home
  • Aktuality
  • Међународна летња школа у природиMedzinárodný letný tábor

У периоду од 8.7. до 17.7.2018. 10 ученика 5.1 одељења са својим одељењским старешином је боравило у Жђjару, у Словачкој, на међународном летњем кампу организованом за Словаке у дијаспори. Циљ кампа је био усавршавање матерњег језика, али и продубљивање знања из прошлости наших предака, упознавање са географијом ове регије, забава и дружење. Поред наше, ту су још боравила и деца из Селенче, али и из Мађарске, Пољске, Француске и САД-а. Да им буде лепо и интересантно, потрудили су се аниматори, који су их непрестано заокупљали разним занимљивим активностима и низом радионица, уз обавезан час словачког језика. Такође су организовани и излети и то обилазак Спишке тврђаве, цркве у Левочи, сплаварење Дунајцом, као и пешачење кроз Бахледову долину и шетња Стазом крошњама дрвећа, купање у аквапарку у Попраду и посета Жђjарске куће. Деца су била задовољна, пуна утисака, нових искустава, доживљаја, а ни надовезана пријатељства нису мањкала. Ово путовање ће свима остати у лепом сећању.V období od 8.7. do 17.7.2018 desať žiakov 5.1 triedy so svojou triednou učiteľkou pobudli v Ždiari, na Slovensku, na medzinárodnom letnom tábore pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom tohto tábora bolo zdokonaľovanie materinského jazyka, ale i prehlbovanie vedomostí z minulosti našich predkov, spoznávanie geografie tejto oblasti, zábava a kamarátenie. Okrem našich, boli tu i deti zo Selenče, z Maďarska, Poľska, Francúzska a USA. Aby im bolo pekne a zaujímavo, pousilovali sa animátori, ktorí ich nepretržite upútavali na rôzne zaujímavé aktivity a dielne a bola tu i záväzná hodina slovenčiny. Taktiež boli zorganizované i výlety a to obchádzka Spišského hradu a Spišskej kapitule, kostola v Levoči, plávanie plťami po Dunajci, prechádzka Bachledovou dolinou a Chodníkom korunami stromov, kúpanie v aquaparku v Poprade, ako i návšteva Ždiarského domu. Deti boli spokojné, plné dojmov, nových skúseností, zážitkov a nechýbali ani nadviazané nové priateľstvá. Iste si všetci dlho budeme spomínať na tento zájazd.