Локални екосистем – рибњакMiestny ekosystém – rybník

  • Home
  • Aktuality
  • Локални екосистем – рибњакMiestny ekosystém – rybník

Дана 22. марта смо на часовима еколошке секције посетили локални екосистем – рибњак, у оквиру теме Загађивачи у води. На овај начин смо обележили Светски дан вода. Председник Удружења рибара ,,Шаран“, Владимир Чобрда, информисао нас је о свом раду и активностима. Било је занимљиво, a  и помогли смо им да сакупе отпад уз обалу језера. Од отпада, који смо пронашли, направили смо плакат као упозорење другим ученицима наше школе како не треба да се понашају у природи.Dňa 22.marca na hodinách ekologickej odbočky, v rámci témy  Znečisťujúce látky vo vode, sme navštívili miestny ekosystém – rybník. Týmto spôsobom sme zaznamenali Svetový deň vody. Predseda Spolku rybárov Šaran,  Vladimír Čobrda,   nás  oboznámil s ich prácou a rozbehnutými  aktivitami. Bolo to zaujímavé  a pomohli sme aj vyzbierať odpad na brehu rybníka. Z odpadu,  ktorý sme našli, urobili sme   plagát ako výstrahu ostatným žiakom našej školy, ako sa nemáme  v prírode správať.