Летос нам је било лепоV lete nám bolo pekne

  • Home
  • Aktuality
  • Летос нам је било лепоV lete nám bolo pekne

На часу српског језика, у одељењу III2, ученици су правили зидне новине на тему -ЛЕТОС НАМ ЈЕ БИЛО ЛЕПО. Деца су била подељена у групе у зависности од тога да ли су лето провели на мору, у селу, код баке и деке или у бањи. Фотографије које су донели и кратке текстове које су написали о томе како су провели летњи распуст, одштампали су и спојили у једну целину  на хамер папиру. Готове зидне новине изложили су у учионици.

Текст: Наташа Мирковић, наставница разредне наставеNa hodine srbského jazyka, v triede 3.2, žiaci vypracovali nástenku na tému V LETE NÁM BOLO PEKNE. Deti boli podelené do skupín podľa toho, či leto strávili pri mori, na dedine, u starých rodičov alebo niekde na kúpalisku. Z fotografií a textov, ktoré napísali, vytvorili celok, ktorý umiestnili na stene učebne.

Text: Nataša Mirković, učiteľka triednej výučby