Израда паноа на тему Дечије недељеTvorba nástenky na tému Detského týždňa

  • Home
  • Aktuality
  • Израда паноа на тему Дечије недељеTvorba nástenky na tému Detského týždňa

Уторак је био предвиђен за израду одељењског паноа на којем су ученици својственим начином презентовали своја виђења о утицају породице за здрав развој детета.Utorok bol určený pre tvorenie triednych nástenkách, na ktorých žiaci svojským spôsobom prezentovali svoje videnie o vplyve rodiny pre zdravý rozvoj dieťaťa.