Зонска смотра рецитатораMedziobecná prehliadka recitátorov

  • Home
  • Aktuality
  • Зонска смотра рецитатораMedziobecná prehliadka recitátorov

Такмичење је одржано 16. марта 2019. године у Дому културе у Бачу. Смотра рецитатора млађег узраста одржана је у 10:00 а средњег узраста у 14:00 часова. Клара Керавица, 4.2 презентовала  је песму ауторке Људмиле Подјаворинске „Поносна текуница“, Леа Блатњицки 6.1 песму „Златна музика“ аутора Милана Руфуса, а Кристијан Бађура 7.1 песму „Моје немирне руке“ од ауторке Јане Бариллове. На Покрајинску смотру рецитатора, која ће се одржати 12.4.2019.г. у Сечњу пласирала   се Леа Блатњицки. Леу је за смотру припремала наставница словачког језика Вјерка Пап. Честитамо.Súťaž sa konala 16. marca 2019 v Kultúrnom centre  Báč. Prehliadka mladších  recitátorov  sa konala o 10:00 a stredná veková skupina súťažila o 14:00 hodine. Klára Keravica zo 4.2 recitovala báseň   autorky  Ľudmily  Podjavorinskej Pyšný syseľ, Lea Blatnická 6.1 báseň Zlatá muzika autora Milana Rúfusa a Kristijan Baďura 7.1 báseň Moje ruky nepostoja autorky Jany Barillovej. Pokrajinská prehliadka  v Sečnji  sa uskutoční 12. apríla a na nej sa zúčastní Lea Blatnická.  Leu na súťaž pripravovala profesorka slovenčiny Vierka Papová. Blahoželáme!