Завршна приредбаZáverečný program

  • Home
  • Aktuality
  • Завршна приредбаZáverečný program

Дана 14. јуна је завршена још једна школска година. Ученици су радили под будним оком учитељица и наставника који су их усмеравали и подстицали. Тачке завршне приредбе су показале шта су ученици научили на ваннаставним активностима. Преплитале су се песме, игре, рецитације, драматизације и ритмичке тачке.
Честитамо свима на још једној завршеној школској години. Сада уживајте у плодовима свога рада и предстојећем лету.
Dňa, 14. júna sa skončil ďalší školský rok. Žiaci pracovali pod vedením svojich učiteliek a učiteľov, ktorí ich posmeľovali a posúvali vpred. V bodoch záverečného programu bolo vidno ako sa im darilo aj v mimovyučovacích aktivitách. Striedali sa piesne, tance, recitácie, scénky a rytmické body.
Вlahoželáme všetkým k ukončeniu ešte jedného školského roka. Teraz si užite v plodoch svojej práce a v nastávajucom lete.