ДОНОВАЛИNA DONOVALOCH

Током боравка на Доновалима (2. – 8. јула) ученици су апсолвирали креативне радионице из области словачке књижевности, географије, природе и друштва, музичке културе и сценске уметности. Осим тога посетили су Хабакуки – село са мотивима разних бајки, Влколинец – село чије су куће искључиво направљене од дрва, Бански музеј у природи у Банској Штиавници. Жичаром су се попели на Нову хољу одакле су уживали у погледу на прелепе пејзаже Татри. Опробали су се и у вожњи боба, као и својим пливачким способностима на базенима у Банској Бистрици. У вечерњим сатима су били анимирани различитим и интересантним активностима у фер играма, роштиљу и игранкама. Круна овог боравка је био свечани програм у Радници у Банској Бистрици, који је био организован поводом Дана Словака у дијаспори.
Доновале ће памтити, како ученици, тако и учитељица Анка Салчак.
Počas pobytu na Donovaloch (2. – 8. júla) žiaci absolvovali tvorivé dielne z oblasti slovenskej literatúry, geografie, prírodovedy, hudobnej kultúry a scénického umenia. Okrem toho navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky, drevenú osadu Vlkolínec, Bánske múzeum v prírode v Banskej Štiavnici. Lanovkou sa dostali na Novú hoľu kde sa kochali v pohľade na prekrásne Tatry. Vyskúšali si rýchlosť bobovej dráhy, ale aj svoje plavecké schopnosti na bánskobystrickej plavárni. Vo večerných hodinách sa zúčastňovali rozličných zaujímavých aktivít, férových súťažení, opekačky a disco zábav. Vyvrcholenie zájazdu bol slávnostný program na Radnici v Banskej Bystrici, ktorý bol usporiadaný z príležitosti Dňa zahraničných Slovákov.
Na Donovaly si budú spomínať tak žiaci ako aj učiteľka Anka Salčáková.