Дечија недеља у вртићу и забавишту Detský týždeň v predškolských skupinách

  • Home
  • Aktuality
  • Дечија недеља у вртићу и забавишту Detský týždeň v predškolských skupinách

У Дечијој недељи од 7. октобра  до 11.октобра дечица из вртића и забавишта су учествовала  у разним активностима Дечијег савеза, као и самостално. Цртањем кредама у боји, спортским активностима, маскенбалом, прављењем колача, цртањем сламчицама, драматизацијом бајке су завршили ову дечију манифестацију.

Текст: А. Ходолич, М. Драгичевић, наставнице разредне наставеV rámci  Detského týždňa od 7.októbra  do 11. októbra sa deti z predškolských skupín zúčastnili v rôznych aktivitách Detského zväzu, ako aj samostatne. Kreslenie farebnými kriedami, športovými  aktivitami, maškarádou, výrobou koláčov, maľovaním slamkami a dramatizáciou rozprávky uzavreli  túto detskú manifestáciu.

Text: A. Hodoličová, M. Dragičevićová, vedúce Detského zväzu