Девојчица са шибицамаDievčatko sо zápalkami

  • Home
  • Aktuality
  • Девојчица са шибицамаDievčatko sо zápalkami

Дана 27.августа у дворишту библиотеке ,,13.октобар“ у Пивницама са почетком у 11:00 часова одржана је радионица на тему ,,Емпатија“. Предавач је била Ковиљка Добрић, а учесници су била деца узраста од 7 до 11 година, као и библиотекарка Зорица Вученов, психолошкиња Татиана Пинћир и учитељица Зуска Валенћик. Уводне речи предавача су биле усмерене на истицање значаја речи емпатија. Радионица се реализовала кроз  бајку ,,Девојчица са шибицама“ Х. К. Андерсена. Деца су се уживела у ову тужну бајку и своје емоције изразила кроз властита искуства. Порука радионице је била да морамо испунити своја срца љубављу и топлином и мислити и на оне који живе у сиромаштву и немаштини.

Текст: Зуска Валенћик, наставница разредне наставеDňa 27. augusta o 11 h na nádvorí Knižnice 13. októbra v Pivnici sa konala dielňa Empatia. Prednášateľkou bola Koviljka Dobrić a účastníkmi boli deti vo veku od 7 do 11 rokov, knihovníčka Zorica Vučenov, psychologička Tatiana Pintírová a učiteľka Zuzana Valentíková.

Úvodné slová prednášateľky  boli o význame  slova empatia. Dielňa sa  realizovala podľa rozprávky Dievčatko so zápalkami autora H. K. Andersena. Deti  túto  smutnú rozprávku precítili a svoje emócie vyjadrili  vlastnými zážitkami.Odkazom  tohto stretnutia  bolo, že musíme naplniť naše srdcia láskou a srdcom a myslieť aj na ľudí žijúcich v chudobe a biede.

Text: Z. Valentíková, učiteľka triednej výučby