Да право свако – дете ужива лакоNech každé právo – dieťa si užije ľahko

  • Home
  • Aktuality
  • Да право свако – дете ужива лакоNech každé právo – dieťa si užije ľahko

Овогодишња  Дечија реализује се под слоганом Нека свако право – дете ужива лако. Овом приликом смо планирали разне активности у нашој школи.  У понедељак, 7. октобра, прво смо на часовима разговарали о дечјим правима, а касније су ученици  цртали  кредама у боји  по  тротоару као и огради око школског игралишта. Њихов рад је био живописан и необичан и проистекао је из њихове неисцрпне и богате маште.

Текст: Ана Ходолич, Милана ДрагичевићTohtoročný  Detský týždeň  sa  realizuje pod heslom Nech každé právo – dieťa si užije ľahko. Pri tejto príležitosti u nás v škole sme  zaplánovali rôzne aktivity. V pondelok 7. októbra sme na hodinách  najprv hovorili o právach detí a neskoršie žiaci  kreslili  farebnými kriedami po chodníku, tiež aj na ohradu vôkol ihriska školy. Ich  práce boli pestré a nezvyčajné ďakujúc ich nevyčerpateľnej fantázii.

Text: A.Hodoličová, M. Dragičević